Faaliyet Alanlarımız

İnşaat Sanayi

Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,


Her türlü Banka, Banka Genel Müdürlüğü, Toplu Konut ve siteler, okul,hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, tünel, yol, yol çizgi işleri, yol kenarlarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek,


Her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak,


Her türlü inşaat yapımı, mesken, toplu konut, yol, köprü, baraj, liman, sondaj kuyusu, fabrika, atölye, depo, spor tesisleri, kanalizasyonlar, arıtma tesisleri, içme suyu boru ve depolarının inşaatı, kamuya ait binaların inşaatı.

Madencilik

Yer altı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara ve iş güvenliğine riayet ederek çıkarılması, işletilmesi ve nakliyesi işlerini yapmak,


Kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj,yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı,


Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak.